Paryż

Paryż

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wyjazdami i tworzeniem się list rezerwowych prosimy o wpłacenie  do 20 marca 2021 zaliczek po 300 zł potwierdzających  udział w wyjazdach. Po 20 marca na miejsce osób, które nie wpłaciły zaliczki będą wpisywane osoby z listy rezerwowej.
W razie rezygnacji  z wyjazdów z powodu pandemii  zaliczki będą zwracane w całości.