Kobyłka

27.9°C
lekkie zachmurzenie
czwartek
14.65°C / 21.57°C
piątek
14.3°C / 26.42°C
sobota
14.52°C / 25.83°C
niedziela
13.16°C / 18.75°C
poniedziałek
14.11°C / 24.33°C
wtorek
13.23°C / 22.33°C
środa
13.46°C / 23.36°C

Plany na rok 2024

 

 1. Wspieranie odpowiedniego działania w zakresie promowania sportów zimowych w śród dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie aktywności społecznej przy realizacji projektów zawartych w programie stowarzyszenia.
 3. Działania wspierające animatorów, instruktorów , twórców, kapel i zespołów muzycznych , amatorskich grup artystycznych.
 4. Wpieranie działań edukacyjnych ,turystycznych i  kulturalnych: ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, koła  i innych podmiotów  przez aktywny udział w organizacji wypoczynku dla dzieci młodzieży.
 5. Propagowanie odpowiedniego działania w zakresie sportu, edukacji tanecznej w śród dzieci i młodzieży przez organizację zajęć, rozgrywek oraz udział  w obozach tematycznych.
 6. Wspieranie i aktywizowanie rodzin, osób dorosłych i seniorów do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego i urlopowego
 7. Wspieranie, współorganizowanie konkursów, zlotów, turniejów, koncertów,pikników itp.
 8. Przygotowanie projektów współfinansowanych z EFS i  innych.
 9. Działania nad pozyskaniem funduszy od mecenatów , ze sprzedaży cegiełek okolicznościowych i inne na realizację programową i statutową stowarzyszenia.
 10. Udział  w projektach organizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne o podobnym zakresie działania.
 11. Organizowanie wspólnych wyjazdów, imprez z ośrodkami kultury,  gminami powiatu  i grupami z kraju.
 12. Realizacja wydarzeń  statutowych autorskich i zleconych przez instytucje, organizacje i członków stowarzyszenia. 
 13. Inne zadania i projekty realizowane z inicjatywy członków stowarzyszenia
 14. Organizowanie akcji charytatywnych